กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครข้าราชการ 200 อัตรา

0
1243

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ได้กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอาสาพัฒนาที่มีอุดมการณ์และมีจิตอาสาเข้าไปปฏิบัติงานรวมกับประชาชนใน พื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชน เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2565

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74
    จำนวนตำแหน่งว่าง 200 อัตรา
    เงินเดือน 15,000 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
          1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัครสอบงานราชการ
สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร