กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 42 อัตรา

0
411

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงาน

สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลราชวิถี

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. เภสัชกร
// 7 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 16,920 บาท

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
// 2 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 15,960 บาท

3. นักทรัพยากรบุคคล
// 2 อัตรา // วุฒิ ป.ตรี // เงินเดือน 13,300 บาท

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
// 3 อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 10,200 บาท

5. เจ้าพนักงานธุรการ
// 3 อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน 10,200 บาท

6. เจ้าพนักงานพัสดุ
// 3 อัตรา // วุฒิ ปวช. // เงินเดือน 10,200 บาท

7. พนักงานบริการ (บริการด่านหน้า)
// 1 อัตรา // วุฒิ ปวส. // เงินเดือน10,200 บาท

8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
// 4 อัตรา // วุฒิ ม.6 // เงินเดือน 7,590 บาท

9. พนักงานบริการ
// 7 อัตรา // วุฒิ ม.6 // เงินเดือน 7,590 บาท

10. พนักงานประกอบอาหาร
// 6 อัตรา // วุฒิ ม.6 // เงินเดือน 7,590 บาท

11. พนักงานเปล
// 4 อัตรา // วุฒิ ม.6// เงินเดือน 7,590 บาท

สมัครสอบได้ที่
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมการแพทย์

หางานราชการ