กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 57 อัตรา

0
638
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปภ.

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเกทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี พ.ศ. 2565

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา
  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
        1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
        2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ ระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่าภายในวันสอบแข่งขัน

 2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
        1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
        2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ ระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่าภายในวันสอบแข่งขัน

 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 21 อัตรา
  เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
        1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
        2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับที่สูงกว่าภายในวันสอบแข่งขัน


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://ddpm.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร