กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 30 อัตรา

0
170

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา
  เงินเดือน 17,500 – 19,830 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

 2. การรับสมัครสอบงานราชการ
  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  https://dld.thaijobjob.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ไฟล์ประกาศรับสมัคร