กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 40 อัตรา

0
253

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 40 อัตรา
  เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 2. การรับสมัครสอบงานราชการ
  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.)
  https://mfa.thaijobjob.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ไฟล์ประกาศรับสมัคร