กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบนักการทูตปฏิบัติการ 50 อัตรา

0
336

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 50 อัตรา
  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี
  เงินเดือน 17,500-19,250 บาท สำหรับวุฒิปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง หรือ
  • ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

 2. การรับสมัครสอบงานราชการ
  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.)
  https://mfa.thaijobjob.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ไฟล์ประกาศรับสมัคร