กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 อัตรา

0
444

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
// 1 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

2. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
// 3 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

3. นิติกรปฏิบัติการ
// 1 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
// 4 อัตรา // ปวส. // เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
// 1 อัตรา // ปวส. // เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
https://dwf.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

หางานราชการ