กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 อัตรา

0
424
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงาานแรงงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 21 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

 2. ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 3. การรับสมัครสอบงานราชการ
  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  https://labour.thaijobjob.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ไฟล์ประกาศรับสมัคร