สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 160 อัตรา

0
328

ประกาศสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 160 อัตรา
  เงินเดือน 8,690 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่ 3

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 พฤษภาคม 2565


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบและคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักเทศกิจ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 พฤษภาคม 2565 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และวันหยุดราชการ 14 – 16 พฤษภาคม 2565)


หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

1 ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1X1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดง
3 สำเนาวุฒิการศึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครและใบสมัคร