กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา

0
196

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 2. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 21,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

 3. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาโท)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 21,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สาขาวิชาการจัดกรทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน

 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 5. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านทั่วไป (ปริญญาตรี)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 6. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย (ปริญญาตรี)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาฟิสิกส์

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2565


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://deqp.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร