กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 อัตรา

0
349

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
// 2 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
*ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
https://drr.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมทางหลวงชนบท

หางานราชการ