กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 อัตรา

0
115

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
    จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
    เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

    • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 11 พฤกษาคม 2565


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://djop.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร