การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 72 อัตรา

0
258

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำ ปี2565

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงาน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 เมษายน 2565


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://nha.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร