กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 34 อัตรา

0
160

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 24 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั่นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 พฤษภาคม 2565


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://drr.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร