กรมสารบรรณทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 อัตรา

0
122

กรมสารบรรณทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวม 12,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า

 2. ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานเรียงพิมพ์)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวม 12,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า

 3. ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานพิมพ์)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวม 12,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565


การรับสมัครสอบงานราชการ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 09.30 – 15.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครและใบรับสมัคร