กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 84 อัตรา

0
76

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

(1) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 – 23,780 บาท


(2) ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาออร์โธปีดิกส์ โรงพยาบาลสงฆ์)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 – 23,780 บาท


(3) ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,800 – 19,250 บาท


(4) ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,800 – 19,250 บาท


(5) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
จำนวนตำแหน่งว่าง 19 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(6) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(7) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกรมการแพทย์แห่งชาติ)
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(8) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(9) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(10) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(11) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(12) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(13) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(14) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(15) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(16) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(17) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(18) ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกรมการแพทย์แห่งชาติ)
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(19) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(20) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(21) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(22) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(23) ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(24) ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท


(25) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน)
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท


(26) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท


(27) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท


(28) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท


(29) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันโรคผิวหนัง)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท


(30) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่)
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 เมษายน 2565


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
https://dms.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร