กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ “พนักงานราชการเฉพาะกิจ” จำนวน 406 อัตรา

0
1428

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังจากคพร. จัดเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวม 406 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ
    จำนวนตำแหน่งว่าง 406 อัตรา
    เงินเดือน 18,000 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

    • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร แล้วแต่จังหวัด


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ จังหวัดสุรินทร์

ไฟล์ประกาศ จังหวัดพิจิตร

ไฟล์ประกาศ จังหวัดศรีสะเกษ

ไฟล์ประกาศ จังหวัดหนองคาย

ไฟล์ประกาศ จังหวัดสมุทรสงคราม

ไฟล์ประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ

ไฟล์ประกาศ จังหวัดนครพนม

ไฟล์ประกาศ จังหวัดมุกดาหาร

ไฟล์ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไฟล์ประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด

ไฟล์ประกาศ จังหวัดสระแก้ว

ไฟล์ประกาศ จังหวัดนครราชสีมา

ไฟล์ประกาศ จังหวัดตราด

ไฟล์ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก

ไฟล์ประกาศ จังหวัดนนทบุรี

ไฟล์ประกาศ จังหวัดนราธิวาส

ไฟล์ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ไฟล์ประกาศ จังหวัดพังงา

ไฟล์ประกาศ จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์ประกาศ จังหวัดน่าน

ไฟล์ประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์

ไฟล์ประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี

ไฟล์ประกาศ จังหวัดจันทบุรี

ไฟล์ประกาศ จังหวัดยโสธร

ไฟล์ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม

ไฟล์ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์ประกาศ จังหวัดเชียงราย