สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 8 อัตรา

0
480

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

    • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางพัฒนาการเกษตร หรือ ทางพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร หรือ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือ ทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือ ทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือ สาขาวิชาการจัดการทางโลจิสติกส
    • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 9 กรกฎาคม 2564


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://oae.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร