กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 592 อัตรา

0
1200

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2564


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
https://ordnance.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร