สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 อัตรา

0
557

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มที่ 15

 2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มที่ 2 3 4 6 9 14 และ 18

 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มที่ 6 และ 8

 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มที่ 6 และ 9

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 มิถุนายน 2564


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://opsmoc.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร