ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างสังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง


สอบได้ : พนักงาน และ ลูกจ้างประจำ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://energy.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร