สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 50 อัตรา

0
862

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 (นปร.15)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 50 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ จะต้องได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจา่กผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุ

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน – 15 มกราคม 2564


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://opdc.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร