[ขยายเวลารับสมัคร]การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 ตำแหน่ง

0
695

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงาน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2563
31 สิงหาคม2563

 

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

กลุ่มที่ 1 ระดับคุณวุฒิปริญญาตรีได้แก่

1.1 ตำแหน่งสถาปนิก
อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

1.2 ตำแหน่งวิศวกร  (ไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

1.3 ตำแหน่งวิศวกร  (โยธา)
อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

1.4 ตำแหน่งนิติกร
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1.5 ตำแหน่งบุคลากร
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1.6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1.7 ตำแหน่งนักวิชาการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1.8 ตำแหน่งเจ้าหน้ำที่ระบบงาน คอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1.9 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมวดต่างประเทศ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

 

กลุ่มที่ 2 ระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ได้แก่

2.1 ตำแหน่งพนักงำนบัญชี
อัตราเงินเดือน 13,410 บาท

2.2 ตำแหน่งพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน 13,410 บาท

2.3 ตำแหน่งช่างเทคนิค (งานช่างกลึง)
อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

2.4 ตำแหน่งช่างเทคนิค (งานซ่อมระบบไฮดรอลิก)
อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

2.5 ตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง  แผนกขนส่ง
อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

2.6 ตำแหน่งช่างเทคนิค (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส)
อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

2.7 ตำแหน่งช่ำงเทคนิค (ช่างไฟฟ้ำอาวุโส)
อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

2.8 ตำแหน่งพนักงานการสินค้า  แผนกจัดการสินค้า
อัตราเงินเดือน 12,690 บาท

 

กลุ่มที่ 3 ระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

3.1 ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ (ช่างไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

3.2 ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

3.3 ตำแหน่งช่างเทคนิค (งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล-เบนซิน)
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

3.4 ตำแหน่งนักงานสื่อสาร (พนักงานวิทยุ)
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

3.5 ตำแหน่งพนักงานสำรวจร่องน้ำ
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

3.6 ตำแหน่งพยาบาล (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
อัตราเงินเดือน 10,150 บาท

3.7 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (สายตรวจพนักงานรักษาความปลอดภัย)
อัตราเงินเดือน 10,150 บาท

3.8 ตำแหน่งพนักงานปากเรือ (พนักงานขุด)
อัตราเงินเดือน 9,580 บาท

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
https://portjob63.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

หางานราชการ