สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 135 อัตรา

0
159
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
    จำนวนตำแหน่งว่าง 135 อัตรา
    เงินเดือน 15,000 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

    • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ กรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร