กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา

0
119
กรมส่งเสริมการเกษตร

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 – 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 กรมส่งเสริมเกษตร ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร