กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา

0
92
กรมประมง

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง นิติกร
    จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
    เงินเดือน 18,000 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

    • ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมนวลจันทร์ชั้น 2 อาคารกองตรวจการประมงกรมประมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร