สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 อัตรา

0
155
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าในสาขาวิชาการบัญชีหรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 2. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) (ส่วนภูมิภาค)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนภูมิภาค)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://opsmoc.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร (ส่วนกลาง)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร (ส่วนภูมิภาค)