กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 49 อัตรา

0
270
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในคุณวุฒิสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางบัญชีทางการเงินหรือทางการเงินและการธนาคารหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

 3. ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม
  จำนวนตำแหน่งว่าง 29 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 5. ตำแหน่ง นิติกร
  จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในคุณวุฒิสาขาวิชานิติศาสตร์

 6. ตำแหน่ง วิศวกร
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า

 7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในคุณวุฒิสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์

 8. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธุ์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในคุณวุฒิสาขาวิชาภาษาวรรณคดีทางภาษาอังกฤษ
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษการอ่านการพูดการเขียนในระดับดีมาก

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://dip.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร