สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 อัตรา

0
635
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • มีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้

 2. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • มีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้

 3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • มีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้

 4. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • มีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงาน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://nfc.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร