สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

0
592
สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง เลขานุการประจำองค์คณะ
    จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
    เงินเดือน 18,000 บาท + เงินค่าครองชีพ 4,000 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

    • ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ปิดรับสมัคร 16.30 น.)
https://admincourt.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร