สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครข้าราชการ 9 อัตรา

0
243
สำนักงาน สคร.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
   เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ

  2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
   เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2563

>


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://sepo.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร