สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

0
51
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 11 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง นิติกร
   จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
   เงินเดือน 15,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สมัครทางไปรษณีย์

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักงานยริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400 วงเล็บไว้ว่า สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร