สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา

0
779
สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 20 อัตรา
   เงินเดือน 15,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
   2. เป็นผู้สอบผผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://nacc.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร