สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครพนักงานกองทุน 62 อัตรา

0
167
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง นิติกร
   จำนวนตำแหน่งว่าง 62 อัตรา
   เงินเดือน 18,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา นิติศาสตร์

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานงานกองทุน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://womenfund.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร