มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงาน 18 อัตรา

0
413
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป จํานวน 18 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
   เงินเดือน 18,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

  2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
   จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
   เงินเดือน 18,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

  3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 18,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

  4. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 18,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

  5. ตำแหน่ง นักพัฒนากีฬา
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
   เงินเดือน 18,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

  6. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
   เงินเดือน 18,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

  7. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
   เงินเดือน 18,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานอธิการบดี จ.ชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร