กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา

0
200
กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
    จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
    เงินเดือน 11,280-13,800 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

    1. ได้รับวุฒิ ปวช., ปวท., ปวส., อนุปริญญา

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร