สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 อัตรา

0
307
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดสำนักตรวจราชการ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
    เงินเดือน 18,000 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

    1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 26 ต.ค. ปิดรับสมัคร 16.00 น.)
https://opsmoac.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร