กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) หลายอัตราทั่วประเทศ

0
619
กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ประกาศรับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และชุมชนท่องเที่ยว มีช่องการตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในยุคโควิท 19

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักส่งเสริมภูมิคปัญญาท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจชุมชน
  จำนวนตำแหน่งว่าง หลาย อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  2. อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี

ไฟล์ประกาศคลิกที่ชื่อจังหวัดได้เลย