กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

0
53
กรมประชาสัมพันธ์

กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาอื่นที่ได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,Power Point) ได้


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครทางด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร