กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

0
167
กรมประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา


2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าในทุกสาขาและมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครทางด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานโยบายและแผนประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 กรมประชาสัมพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร