กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

0
39
กรมประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครทางด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร