กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 อัตรา

0
331
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบบริหาร
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 37,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– คุณวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรี
– อายุ 40-65 ปี
– มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิป.ตรี ,12 ปี สำหรับวุฒิป.โท,10 ปี สำหรับวุฒิป.เอก
– มีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ จำนวน 2 ชิ้น


1.ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญมาตราฐานการคุ้มครองแรงงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 37,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– คุณวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรี
– อายุ 40-65 ปี
– มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิป.ตรี ,12 ปี สำหรับวุฒิป.โท,10 ปี สำหรับวุฒิป.เอก
– มีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ จำนวน 2 ชิ้น


1.ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุน
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 37,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– คุณวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรี
– อายุ 40-65 ปี
– มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิป.ตรี ,12 ปี สำหรับวุฒิป.โท,10 ปี สำหรับวุฒิป.เอก
– มีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ จำนวน 2 ชิ้น


1.ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 37,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– คุณวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรี
– อายุ 40-65 ปี
– มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิป.ตรี ,12 ปี สำหรับวุฒิป.โท,10 ปี สำหรับวุฒิป.เอก
– มีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ จำนวน 2 ชิ้น


1.ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญแรงงานสัมพันธ์
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 37,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– คุณวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรี
– อายุ 40-65 ปี
– มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิป.ตรี ,12 ปี สำหรับวุฒิป.โท,10 ปี สำหรับวุฒิป.เอก
– มีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ จำนวน 2 ชิ้น


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร