การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่ช่างฝีมือ จำนวน 2 อัตรา

0
181
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง ลูกจ้างเฉพาะงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
ค่าจ้าง 336 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้าง

สมัครทางด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ทำการกองซ่อมบำรุงรถจักรเขตบางซื่อ โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร