โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 68 อัตรา

0
1600

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ จํานวน 68 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 และ 14 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ สํานักงานกําลังพล (อาคารพิเคราะห์และบําบัดโรค ชั้น 5) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร