กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 อัตรา

0
102
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานวางผังเมือง ปฏิบัติหน้าที่ประจําสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง
– ทางการวางผังเมือง
– ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง
– ทางการวางผังชุมชน
– ทางการวางแผนภาค
– ทางการวางแผนภาคและเมือง
– ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
– ทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร