กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 อัตรา

0
87
กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (สวศ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล (สวศ.)
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
– ทางช่างยนต์
– ทางช่างกลโรงงาน
– ทางช่างกลโลหะ
– ทางโลหะอุตสาหกรรม
– ทางช่างเทคนิคการผลิต
– ทางช่างอุตสาหกรรม
– ทางช่างเทคนิคโลหะ
– ทางช่างโลหะ ทางเครื่องกลเกษตร


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (สวศ.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร