กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 อัตรา

0
235

1

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี )
1 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 18,020-19,830 บาท

2.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
1 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

3.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
6 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

4.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
3 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

5.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)
1 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

6.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี)
1 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

7.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา)
2 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

8.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช)
2 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

9.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
5 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

 

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่
https://anamai.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ กรมอนามัย