คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา

0
244
งานราชการ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 18 อัตรา ปฏิบัติงาน คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
จำนวนตำแหน่งว่าง 18 อัตรา
เงินเดือน
– ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ : 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
– ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) : 10,840 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,445 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร