กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

0
92
งานราชการ

สำนักงานเลขานุการ กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุุลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดีบปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


2.ตำแหน่ง นักบัญชี
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดีบปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครทางด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการ อาคาร 6 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร