กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 3 อัตรา

0
127
งานราชการ

กรมวิชาการเกษตร โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (สวพ.3) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวพ.3)
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเกษตร


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 (สวพ.3) ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร